Voordelen
 • Ontwikkeld in samenwerking met de NGF
 • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
 • Kwalitatieve oplossing voor kleine én grote golfverenigingen
 • Voordelen en gemak van één aanspreekpunt
 

Aansprakelijkheidsverzekering collectief

 • Uw golfplezier verzekerd
  Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via verzekeringspartner Aon. Deze geldt voor u als individuele golfer én voor alle aangesloten verenigingen. Een geruststellend idee. Want ook bij golfen zit een ongeluk in een klein hoekje. Doordat wij uw aansprakelijkheid verzekeren, kunt u relaxt de green op.

  Wie is verzekerd onder deze polis?
  Als u lid bent van de NGF, bent u tijdens het golfen onder deze polis verzekerd. Deze verzekering biedt een zogeheten secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor.

  Waar bent u voor verzekerd?
  De collectieve aansprakelijkheidverzekering van de NGF biedt dekking  voor door derden (dit zijn bijvoorbeeld leden en vrijwilligers) geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

  *Wat wordt verstaan onder Personenschade?

  **Wat is zaakschade?

  Wat zijn de verzekerde bedragen?
  Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

  Gelden er eigen risico’s of uitsluitingen?
  Ja: bij materiële schade bedraagt het eigen risico € 125,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt geen eigen risico. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.

  Verzekeringsgebied
  Deze dekking geldt wereldwijd en alle dagen van het jaar. (inclusief Canada en USA)

 • Collectief verzekerd
  De Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft voor haar leden (verenigingen en individuele leden) een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een geruststellend idee. Want we kunnen niet voorkomen dat uw verenging of organisatie ooit aansprakelijk wordt gesteld. Maar we helpen u wel graag uw financiële risico’s te beperken. Als NGF-lid valt u onder deze collectieve verzekering; u hoeft deze dus niet zelf af te sluiten.

  Waar is uw organisatie voor verzekerd?
  Golfverenigingen en iedereen die betrokken is bij het golfen, kunnen om allerlei redenen aansprakelijk worden gesteld. Denk aan schade of letsel van bezoekers van uw terreinen of uw evenementen. De collectieve NGF-aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking  voor door derden ( dit zijn bijvoorbeeld leden en vrijwilligers) geleden personen-* en zaakschade** en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade). Ook smartengeld valt hieronder.

  *Wat wordt verstaan onder Personenschade?

  **Wat is zaakschade?

  Wat zijn de verzekerde bedragen?
  Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per geval. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

  Zaken onder opzicht
  De aansprakelijkheidsverzekering dekt ook schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die uw organisatie in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder haar verantwoording heeft.  (zoals party-tent, luchtkussens)

  • Het verzekerde bedrag voor roerende zaken onder opzicht is € 25.000,- per aanspraak en maximaal € 50.000,- per verzekeringsjaar.
  • Het verzekerde bedrag voor onroerende zaken onder opzicht is € 125.000,- per aanspraak en maximaal € 250.000,- per verzekeringsjaar.

  Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen of andere onroerende zaken die dienen tot hoofd- of nevenvestiging van uw club of organisatie.

  Diefstal/vermissing
  Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.

  Gelden er eigen risico’s of uitsluitingen?
  Het eigen risico bij materiële schade is € 125,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt geen eigen risico.

  Verzekeringsgebied
  Wereld. (inclusief Canada en USA)