Voordelen
  • Kwalitatieve oplossing voor kleine én grote golfverenigingen
  • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
  • Ontwikkeld in samenwerking met de NGF
  • Voordelen en gemak van één aanspreekpunt
 

Schadepreventie in de sportsector

Voor het beoefenen van golfactiviteiten zijn voorzieningen nodig. Het gaat daarbij zowel om zaken die direct, als indirect met het golfen te maken hebben. Dit betreft golfvelden, de specifieke hulpmiddelen die ervoor moeten zijn aangebracht, terreinafschermingen, verlichting en clubhuizen, enzovoort. Deze voorzieningen hebben met elkaar gemeen dat ze risico's lopen om beschadigd te worden, of zelfs verloren te gaan.

Beperk de gevolgen van een calamiteit

Dergelijke schaden zijn veelal verzekerbaar. Een schade-uitkering lost slechts een deel van de ellende op die met een calamiteit op een golfaccommodatie samenhangt. Een grote calamiteit zal het gehele seizoenschema kunnen ontwrichten en bovendien een zeer zware extra last leggen op de bestuursleden. Deze worden dan (meestal in hun vrije tijd) geplaatst voor een enorme hoeveelheid problemen. Daarom is het van belang dat, als onderdeel van de bestuurstaak, voldoende aandacht wordt besteed aan schadepreventie.

Inventariseer risico's

Bij het gestructureerd omgaan met schadepreventie, kan onderscheid gemaakt worden tussen zaken die verband houden met het realiseren van nieuwe golffaciliteiten (alsmede grootschalige renovaties) en het 'beheer' van de golffaciliteiten. Bij nieuwbouw en grootschalige renovaties is het vooral van belang om reeds in de ontwerpfase rekening te houden met het voorkomen van schaden, met name in verband met brand, inbraak, diefstal en vandalisme. Dat vergt een aanzienlijke hoeveelheden voorzieningen die reeds in het ontwerp dienen te zijn verwerkt. Achteraf lukt dat vaak niet meer! Het is aan te bevelen advies in te winnen bij Aon Risk Control; dit omdat aan elke situatie weer andere risico-aspecten zijn te onderkennen (tel. 010 - 448 89 11).

Geef aandacht aan schadepreventie

Bij het beheer van golffaciliteiten spelen vooral organisatorische zaken een belangrijke rol. In de verzekeringssector is algemeen bekend dat bij zo'n 80 % van de schadegevallen, menselijk falen als oorzaak kan worden aangegeven. Vandaar dat het van groot belang is dat ieder verenigingsbestuur voldoende aandacht besteedt aan schadepreventie. Het is sterk aan te bevelen dat tenminste één bestuurslid wordt belast met als taak zijn (of haar) aandacht op specifiek schadepreventie te richten.
gededit

 
 

Direct contact


Heeft u vragen?
ondernemingen.team2@aon.nl
088 - 810 81 72

Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Heeft u schade?
claims.nederland@aon.nl.
088 - 343 45 50