Voordelen
  • Kwalitatieve oplossing voor kleine én grote golfverenigingen
  • Lagere premie en betere dekking door collectieve inkoop
  • Ontwikkeld in samenwerking met de NGF
  • Voordelen en gemak van één aanspreekpunt
 

Schade melden

Wat te doen bij schade?

U kunt de schade melden door het invullen en verzenden van het schadeformulier. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aansprakelijkheid

Wat dient u te ondernemen wanneer u aansprakelijk wordt gesteld? Als hulpmiddel kunt u onderstaand stappenplan gebruiken.

Wordt u als lid van een golfclub aansprakelijk gesteld?

Wordt u als golfvereniging aansprakelijk gesteld?

Schadeformulier
U kunt gebruik maken van ons online schadeformulier:

Ongevallen

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:

  • In geval van overlijden dient hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte te worden gedaan bij Aon Verzekeringen (tel. 010 - 448 8875)
  • Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan.

Bij invulling door de golfvereniging dient het schadeformulier altijd te worden ondertekend door de secretaris of één van de bestuursleden van de vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bij aanspraken voor bestuurdersaansprakelijkheid dient u contact op te nemen met de afdeling Klantenservice via e-mailadres ngf-schade@aon.nl of telefoonnummer 071 - 36 43 100

 
 

Direct contact


Heeft u vragen?
ondernemingen.team2@aon.nl
088 - 810 81 72

Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Heeft u schade?
claims.nederland@aon.nl.
088 - 343 45 50